Privacyverklaring

Januari 2019

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingsdiensten door een derde partij

In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract of uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling of contactpersoon niet zonder hun informatie kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder b AVG voor de verwerking van contracten en uw aanvragen.

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening.

Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om meer gegevens te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie in het klantenaccount.

 1. Doorgifte van gegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b AVG geven wij uw gegevens  door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing. Voor de order- en contractafhandeling gebruiken wij ook een extern goederenbeheersysteem. De gegevensoverdracht of -verwerking in dit verband is gebaseerd op orderverwerking.

 1. E-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen.

Het afmelden voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk en kan geschieden door een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om verdere gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Als wij uw e-mailadres in het kader van het verkoop van een product of dienst hebben gekregen en u geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen van vergelijkbare producten uit ons assortiment als de reeds door u gekochte toe te sturen. Het doel hiervan is het behartigen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere kosten dan die van uw basistarieven ontstaan.

 

De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf verzonden, aan welk bedrijf wij daarom uw e-mailadres doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 

 

 1. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Ten behoeve van het zichtbaar aanbrengen van het Trusted Shops keurmerk en het aanbod aan klanten om lid te worden van Trusted Shops, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

 

Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elke klik op de Trustbadge slaat de server automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven, voor zover u na afloop van een bestelling heeft gekozen voor het gebruik van Trusted Shops-producten of al geregistreerd staat voor het gebruik daarvan. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

 

 1. Cookiesen webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, gebruikt deze website in het kader van de aanwending van Google Analytics (zie onder) ook het zogenaamde DoubleClick-cookie, dat het herkennen van uw browser bij een bezoek aan andere websites mogelijk maakt. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over het bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google gebruikt deze informatie voor het opmaken van rapporten over de websiteactiviteiten en om andere, met het gebruik van de website samenhangende, diensten te leveren. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Aan het einde van ons gebruik van Google DoubleClick en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.nl).
Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door het deactiveren van de DoubleClick-cookie via deze link. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance via deze linkinformatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, maakt deze website voor de websiteanalyse gebruik van Google (Universal) Analytics, een websiteanalyse-dienst van Google LLC (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Dit voorkomt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op  deze linkklikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen.Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

 1. Reclame via marketingnetwerken

 

Google AdWords Remarketing
Via Google AdWords maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven op grond van art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketingcookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Aan het einde van ons gebruik van Google AdWords Remarketing en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Een verdergaande gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-geschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie van uw Google-account gebruikt om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

 

 

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door het deactiveren van de remarketingcookie via deze link. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance via deze linkinformatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen.

 

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Bij het gebruik van Google Maps geeft resp. verwerkt Google gegevens door over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder in het bijzonder de IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
Als u de Google Maps-service wilt deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google wilt voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. Google Maps kan in dat geval niet of slechts beperkt worden gebruikt.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Mapsbevatten gedetailleerde informatie over de kaartenservice.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam maken wij gebruik van de Google reCAPTCHA-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google) in het kader van enkele formulieren op deze website. Door de controle van een handmatige ingave voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zgn. bots) misbruiken op de website uitvoert.
Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van de bescherming van onze website tegen misbruik en een storingsvrije presentatie van onze onlinepresentie conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

Google reCAPTCHA maakt in het kader van de verificatiemethodes gebruik van een code die in de website is geïntegreerd, een zgn. JavaScript, om uw gebruik van de website, zoals cookies, te analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
In de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonsgegevens uitgelezen of opgeslagen.

Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt voorkomen dat Google de door JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de verhindering van het uitvoeren van JavaScripten of het instellen van cookies in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

Google Fonts
Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google") geïntegreerd. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van de bescherming van onze website tegen misbruik en een storingsvrije presentatie van onze onlinepresentie conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.
Hierdoor wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor zal Google de kennis hebben dat onze website wordt geopend via uw IP-adres.
Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hierbekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 

 

 

 1. Social media plugins

 

Gebruik van social plugins van Whatsappmet gebruik van de Shariff-oplossing.

 

Op onze website staan ‘social buttons’ van sociale media.

 

Dit dient ter behartiging van onze legitieme belangen voor een optimale marketing van ons aanbod, die overheersen bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 onder f AGV. Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verhogen, zijn deze buttons niet onbeperkt als plugins, maar slechts met gebruikmaking van een HTML-link op de pagina geïntegreerd. Deze integratie waarborgt dat bij het opvragen van een pagina van onze website die dergelijke buttons bevat, nog geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht.

 

Als u op een van de buttons klikt, wordt een nieuw scherm in uw browser geopend en wordt de pagina van de respectievelijke dienstverlener opgevraagd, waarop u (evt. na invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de ‘vind ik leuk’ of ‘delen’-button kunt klikken.

 

Het doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking, het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede een contactmogelijkheid en uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van de aanbieders. https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl#privacy-policy

 

Gebruik van social plugins vanFacebook,Google en Pinterest

Op onze website worden zogenaamde social plugins („plugins“) van sociale netwerken gebruikt.

Als u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plugin bevat, creëert uw browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de respectievelijke aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel of toevallig niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk in de VS) doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek op onze website 1:1 koppelen aan uw profiel op het betreffende sociale netwerk. Als er interactie is tussen u en de plugin, bijv. omdat u op de ‘vind ik leuk’ of ‘delen’-button klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks aan een server van de aanbieders doorgeeft en daar wordt opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter behartiging van onze legitieme belangen voor een optimale marketing van ons aanbod, die overheersen bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 onder f AGV.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Als u niet wilt dat de sociale media de via onze website verzamelde gegevens 1:1 aan uw profiel van de betreffende dienst koppelen, moet u voordat u onze website bezoekt bij de betreffende dienst uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser in zijn geheel blokkeren, bijv. met de scriptblocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Onze onlinepresentie Facebook,Twitter en Instagram
Onze presentie op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw eindapparaat in de regel cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.
Indien u door de betreffende social media platformaanbieders wordt verzocht om toestemming (akkord) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een checkbox, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG.
Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: Op basis van het EU-VS Privacy Shield heeft de Europese Commissie voor de VS een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld. U kunt een recent certificaat voor het betreffende bedrijf hierbekijken. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders hieronder. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

De gegevensverwerking gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de medeverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG, die u hier kunt bekijken:

https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Recht van bezwaar (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

 1. Verzending van beoordelingsherinneringen

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Mits u ons hiertoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij Trusted Shops worden ingetrokken.

 

 1. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 • overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoekentenzij de verdere verwerking niet vereist is om
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • redenen van algemeen belang
  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 • overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Verantwoordelijke gegevensbescherming:
Sander Zwart
Lansinksweg 7
7666 NH  Fleringen
sanderzwart@orthopharma.nl

Recht van bezwaar
Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.